Groen doen!

Poelen, voedselbossen, stadstuinen, groene schoolpleinen. Volgens Stichting De Lynx zijn ze hard nodig om mensen bewust te maken van de werking van ecosystemen, waar we zelf deel van uitmaken en die van levensbelang zijn voor het leven op aarde. Systemen die werken voor mens, dier en plant. Daarom is stichting De Lynx opgericht, een initiatief vanuit Communicatiebureau De Lynx. De stichting wil groene projecten initiëren en neerzetten. Vandaar ons logo: de groene pootafdruk die we graag achterlaten en onze ondertitel: realiseert groene projecten.

Binnen de stichting staat welzijn voor mens èn dier èn plant voorop. We zien volop kansen, niet alleen voor nieuwe natuurgebieden of voedselbossen, maar ook voor vergroening op schoolpleinen, in stadsparken en in paardenweiden. We zetten graag onze communicatie- en organisatie kwaliteiten plus de opgedane ideeën over natuurontwikkeling en dierenwelzijn in om de wereld een stukje mooier te maken.