Bossenmakelaar

Aanplant van nieuw bos is niet vanzelfsprekend en  niet eenvoudig. Daarom heeft Probos het initiatief genomen voor een bossenmakelaar. De bossenmakelaar kan grondeigenaren met ruimte voor bos begeleiden bij  bosrealisatie. Hij of zij kan de eigenaren  ook koppelen aan particulieren die bereid zijn te investeren in nieuw bos.

Grond als cruciale factor

Als het gaat om realisatie van nieuw bos is grond de cruciale factor.  Omdat de overheid geen dwingende instrumenten (onteigening) zal inzetten is het noodzakelijk om grondeigenaren te stimuleren en te motiveren om bos aan te leggen.

Sommige grondeigenaren denken nog helemaal niet aan bos, anderen hebben wel een idee maar denken dat het niet haalbaar is. Een andere groep zit misschien verstrikt in het hindernissenparcours op zoek naar financiering en worstelend in het woud aan regelgeving. Allemaal kunnen ze hulp gebruiken om nieuw bosareaal te realiseren.

De bossenmakelaar kan die hulp bieden en grondeigenaren begeleiden om het hindernissenparcours naar realisatie succesvol te doorlopen.

Rollen van de bossenmakelaar

 • Maakt klimaatfinanciering toegankelijker voor kleine initiatieven.
 • Zet een netwerk op van sleutelpersonen op lokaal, regionaal en provinciaal niveau die precies weten waar gronden beschikbaar zijn.
 • Maakt initiatiefnemers wegwijs in het woud aan regels dat komt kijken bij bosaanplant.
 • Maakt technische kennis over bosuitbreiding (bijvoorbeeld ontwerp, soortkeuze en aanlegwijze) toegankelijk voor initiatiefnemers.
 • Biedt een tool aan met marktmodellen voor tal van variaties van nieuw bos (en heeft daarbij ook de mogelijkheden voor financiering in beeld),
 • Verstrekt communicatieadviezen bij om maatschappelijk draagvlak te creëren bij bosaanplant,
 • Etaleert goede voorbeelden,
 • Interesseert en inspireert grondeigenaren en investeerders die nog nooit over bosaanplant hebben nagedacht.

 

Wie kunnen terecht bij de  bossenmakelaar?

Grondeigenaren zoals:

 • Boeren die niet al hun grond voor intensieve productie nodig hebben Boeren met grond naast stikstofgevoelige gebieden die nadenken over extensivering,
 • Boeren die sowieso nieuwe kansen willen verkennen, zoals agroforestry,
 • Kippenhouders met vrije uitloop,
 • Landgoedeigenaren die op zoek zijn naar nieuwe of uitbreiding van bestaande inkomstenbronnen,
 • Particuliere eigenaren en boeren met interesse in voedselbossen,
 • Particulieren die een stuk grond hebben bij hun woonhuis en daar nog geen duidelijke bestemming voor hebben,
 • Gemeenten en waterschappen met ‘overhoekjes’.

Samenwerking

De bossenmakelaar kan ook een belangrijke rol spelen op nationaal niveau om alle kennis en initiateven te bundelen, en initiatieven te faciliterende en coördineren.

Webinar over de bossenmakelaar

In navolging van de twee webinars  over bosuibreiding  organiseren we na de zomer van 2021 een bijeenkomst waarin we het voorstel voor de bossenmakelaar presenteren en willen bespreken hoe de bossenmakelaar goed vorm kan krijgen.

 

De achtergrond van de bossenmakelaar

Nederland heeft een Bossenstrategie gemaakt met de ambitie voor 37.000 hectare nieuw bos. Daarnaast is er nog een ambitie voor realisatie van 50.000 hectare nieuwe landschapselementen en 25.000 hectare agroforestry in 2050.  Het is gezien de opgave een bescheiden ambitie. Een groot  en meeslepend ambitie verhaal waarbij de overheid grote aantallen hectares landbouwgrond opkoopt en volplant lijkt er voorlopig niet in te zitten.
De bossenstrategie kan alleen met veel kleine(re) initiatieven worden gerealiseerd. Het is dan wel noodzakelijk om juist die kleine initiatieven te stimuleren  en goed te faciliteren. De bossenmakelaar kan daarin een cruciale rol spelen.