Projecten

Uitvoering 2019

  • Paardenbijelkaar.nl. Paarden zijn kuddedieren en worden ongelukkig als ze alleen moeten leven. We brengen eenzame paarden bij elkaar.
  • Voedselbos Eefde. De zoektocht naar een locatie voor een voedselbos is ingezet. Dat geldt ook voor het speuren naar financiële middelen voor de aanleg en voor het plantmateriaal. Bij voorkeur gekoppeld aan educatieprogramma’s van scholen.
  • Aanzet tot Proeftuin Gorselse Heide. Er ligt een voorstel voor een gebiedsproces bij Marke Gorsselse heide. Het doel is om nieuwe duurzame initiatieven in de omgeving van de heide te stimuleren en te ondersteunen. De combinatie van groene initiatieven vormt een nieuwe proeftuin of landgoed.
  • Groen schoolplein CBS De Bargeweide in Eefde. Behalve een dierenweide komt er ook een groen schoolplein met aandacht voor biodiversiteit.

 

Mogelijke projecten voor de komende periode:

  • Project stimuleren ecologische bermen
  • Nieuwe lokale projecten Operatie Steenbreek