Voedselbossen

Stichting de Lynx is op verschillende wijzen betrokken bij de ontwikkeling van voedselbossen in Nederland.

– Met het project Meet je voedselbosoogst hebben we bijgedragen aan het ontwikkelen van een uniforme en laagdrempelige manier om de belangrijkste opbrengsten van voedselbossen te meten. Het gaat bij voedselbossen om biodiversiteit, CO2-opslag, bodemverbetering en de oogst in de traditionele betekenis van het woord met kruiden, vruchten, noten en eventuele opbrengsten uit excursies e.d. Door gegevens te verzamelen van vele voedselbossen kan worden aangetoond dat voedselbossen opbrengsten genereren. De resultaten kunnen dienen als onderbouwing bij financieringsaanvragen. Zie de pagina “Meet je voedselbosoogst!’

– Door vraag (naar ondersteuning bij realisatie van een voedselbos) en aanbod (financiën en mankracht of beter gezegd plantkracht)  bij elkaar te brengen hebben we Tuinderij de Veldhof kunnen helpen aan een halve hectare voedselbos. Zie de nieuwspagina “Nieuw voedselbos door match van vraag en aanbod”

– Datzelfde doen we op meer reguliere basis in het project Nationale Bossenmakelaar. We zoeken naar grond voor initiatiefnemers en verstrekken advies aan startende voedselbosondernemers. De Nationale Bossenmakelaar is een initiatief van Stichting Probos en Stichting de Lynx.

– Ook in het project ‘Aantrekkelijke boslandschappen’ staan voedselbossen centraal. Lees de nieuwspagina “Plantenlijsten voor voedselbos, begroting voor bosaanplant”

 

aanplant voedselbos Kilder

Search