Werkwijze

In principe is de gehele bevolking van Nederland (inclusief flora en fauna) onze doelgroep. Per project is dat een doelgroepsegment:

 • Eenzame paarden en hun eigenaren,
 • Recreanten in de buitenruimte waar bijenlinten en tiny forests verschijnen,
 • De mensen die nabij een nieuw voedselbos wonen,
 • De mussen die hun plek vinden in nieuwe mussenkasten,
 • Fietsers en wandelaars langs bloemrijke bermen,
 • De veldmuizen in de kruidenrijke weiden onder zonneakkers, etc..

De focus zal liggen op projecten in Midden-Nederland, zodat onze ecologische voetafdruk niet onnodig groot wordt door extra mobiliteit.

We werken zoveel mogelijk samen met andere stakeholders. Het kan gaan om personen of organisaties die goede groene ideeën aandragen voor Stichting de Lynx om op te pakken. Het kunnen ook stakeholders zijn, die bereid zijn om samen met ons project uit te voeren en bij voorkeur die het project na verloop van tijd kunnen beheren, indien dat aan de orde is. We willen namelijk vooral nieuwe projecten opstarten en hebben niet de intentie om het beheer langjarig te blijven doen. Daarom is het wenselijk om van de start af aan met anderen samen te werken die uiteindelijk het project kunnen overnemen. We denken aan stakeholders als:

 • Personen en organisaties die voedselbossen willen beheren,
 • Lokale groene organisaties die groenprojecten adopteren,
 • Dierenliefhebbers die dierenwelzijn blijvend kunnen helpen verbeteren,
 • Etc.

 

Maar het kan ook gaan om stakeholders die ons willen steunen, zoals:

 • Partijen die grond/middelen beschikbaar willen stellen voor zinvolle groene projecten, bijvoorbeeld particuliere grondeigenaren,
 • De Dierenbescherming die ons wil steunen voor een dierenwelzijnproject,
 • Gemeenten die ruimte zoeken voor een voedselbos, etc..

Hoe gaan we te werk?

We starten projecten door eerst de doelen scherp te stellen. Vervolgens kijken we welke middelen er nodig zijn om die doelen te bereiken en met wie we dat kunnen doen. Bij elk project maken we een aparte begroting, en we gaan op zoek naar instanties, organisaties en fondsen die dit kunnen ondersteunen. Zowel financieel als inhoudelijk.