Waarom meer bos?

De meeste mensen hebben een positief beeld bij bos. Uitbreiding van bossen wordt ook bijna altijd goed ontvangen. De groeiende behoefte aan ruimte voor recreatie is alleen al een reden om méér bos aan te planten in Nederland. En er zijn nog heel veel meer goede redenen  Lees ook:  21 redenen waarom bos belangrijk is.  Maar de meest dringende is wel de klimaatverandering.

De opwarming van de aarde dreigt hoger uit te komen dan de afspraak was in het Klimaatakkoord van Parijs in 2015: maximaal 2 graden, bij voorkeur niet meer dan 1,5.  De 1,5 graad opwarming is al bijna realiteit. En op termijn lijkt een stijging van 3 graden steeds reëler {bron?]. De noodzaak om minder CO2 uit te stoten én het teveel aan CO2 in de atmosfeer te binden wordt steeds groter.

CO2 binden kan door veel bomen aan te planten (bron Science, juli 2019) Het gaat om 1000 miljard (!) volwassen bomen die nodig zijn om de te veel uitgestoten CO2 vast te leggen.

Opgave: 250 miljoen bomen erbij

Als elk land zoveel bomen aanplant als nodig is om de eigen CO2-uitstoot te binden, dan moeten er in Nederland circa 250 miljoen bomen bij. Dat is een enorme opgave. En is meer nodig: om de Nederlandse CO2 uitstoot te compenseren; ook elders op de wereld moeten we investeren in klimaatbomen. Dat is pas geloofwaardig als Nederland ook in eigen land een grote inspanning levert.

Veel meer inspanning nodig

De Nederlandse Bossenstrategie richt zich op 10% uitbreiding van het bosoppervlak in Nederland. Dat is 37.000 ha, in totaal ongeveer 100 miljoen bomen. Aan te planten in 10 jaar.
Maar: van de circa 100 bomen worden er uiteindelijk maar 17 echt groot en volwassen. En de  Bossenstrategie steunt vooralsnog op initiatieven van anderen. Die zijn vaak kleinschalig en het ontbreekt aan onderlinge samenhang.

Er zijn dus fors meer inspanningen nodig. We willen aanjagen  dat er ook meer actie komt op korte termijn, onder meer door te zoeken hoe obstakels op weg naar realisatie op te ruimen zijn.

Zoek