Meedoen?

Wil je ook bijdragen aan de vergroening van Nederland in het algemeen en de projecten van Stichting de Lynx in het bijzonder?

Meld  je dan als vrijwilliger voor een van de projecten bij t.ypma@delynx.nl.

Of stort een financiële bijdrage op NL70 TRIO 0379 5886 84. Stichting De Lynx streeft er naar op korte termijn de ANBI-status te verkrijgen.
Voor paardenbijelkaar kun je ook geld storten via www.geef.nl/nl/actie/paarden-bij-elkaar/donateurs.