Over ons

Voedselbossen, stadstuinen, groene schoolpleinen en tuinen: volgens Stichting de Lynx zijn ze hard nodig om mensen bewust te maken van de waarde van ecosystemen, waar we zelf deel van uitmaken en die van levensbelang zijn voor het leven op aarde. Systemen die werken voor mens, dier en plant. Daarom is Stichting de Lynx opgericht, een initiatief vanuit Communicatiebureau de Lynx.

De stichting wil groene projecten bevorderen en ontplooien. Vandaar ons logo: de groene pootafdruk die we graag achterlaten, en onze ondertitel: realiseert groene projecten.

Kansen voor natuur, milieu en dierenwelzijn

Binnen de stichting staan natuur, milieu en dierenwelzijn voorop, in relatie met mensen. We zien volop kansen, niet alleen voor nieuwe natuurgebieden of voedselbossen, maar ook voor vergroening op schoolpleinen, in stadsparken en tuinen. En we bedenken nieuwe concepten voor maatschappelijke vraagstukken zoals voedselbossen onder windturbines.

Om de wereld een stukje mooier te maken zetten we graag onze communicatie- en organisatiekwaliteiten in, naast de in vele jaren opgedane ideeën over natuurontwikkeling en dierenwelzijn. Creativiteit en out of the box denken is daarbij onze belangrijkste kernkwaliteit. We denken ook graag met u mee! En zijn daarbij ook uitvoeringspartner/trekker, dus meer dan een gewone consultant.

Meer weten?

Stichting De Lynx heeft een ANBI status. Wil je meer weten over het beleid van Stichting De Lynx? Lees dan alles over onze aanpak en de financiële verantwoording in:

of neem contact met ons op.

Doneren?

Wil je financieel bijdragen aan onze doelstellingen? Dat kan via rek nr NL70TRIO0379588684 tnv Stichting De Lynx. Deze middelen zetten we in voor het project “Paarden bij elkaar

Zoek