Tool bij verkenning bosaanplant

Voor de realisatie van het doel van 37.000 hectare nieuw bos (ambitie in de Bossenstrategie) is er op landelijk niveau geen geld uitgetrokken. Bosuitbreiding zal vooral een succes worden als grondeigenaren op eigen initiatief bos gaan aanplanten. Goed inzicht hebben in de opbrengsten van bos is voor hen van groot belang. We willen hier een tool voor ontwikkelen.

Groeiende interesse

De interesse voor bosaanleg door particulieren begint te groeien. Zoals bij boeren die niet langer 100% rendement van de grond hoeven te halen, boeren die tegen een Natura2000-gebied aanliggen, of particuliere grondeigenaren die een groene bestemming aan hun grond willen geven.

Ontwikkeling tool

Stichting Voedselbosbouw, The Plant, Probos, Voedselbos Ketelbroek en Communicatiebureau de Lynx gaan samenwerken aan de ontwikkeling van een tool voor deze particuliere grondeigenaren. Die moet grondeigenaren helpen om de keuze te maken voor (meer) bos op hun land. De tool maakt inzichtelijk dat:

  • de hindernissen die ze tegenkomen voor wet- en regelgeving oplosbaar zijn,
  • er voor hun situatie goede ontwerpideeën klaarliggen,
  • er businessmodellen zijn die de keuze voor bos economisch positiever laten uitpakken dan vooraf vaak gedacht.

In het najaar van 2022 is de tool online gezet. Deze is te vinden op “Aantrekkelijke Boslandschappen”, met subsidie van de provincie Gelderland.

Ondersteuning bij ontwikkeling nieuw bos

Er is al wel een tool in werking waarin grondeigenaren kunnen vinden welke mogelijke ondersteuning zij kunnen krijgen voor nieuw bos of revitalisering. Kijk hiervoor op de site van de Nationale Bossenmakelaar.

Search