Kennis bundelen en delen

Veel partijen en mensen in Nederland hebben kennis over bos en de mogelijkheden voor bosuitbreiding en zetten zich daar actief voor in. Onze eerste stap was om iedereen die graag meewerkt aan méér bos in Nederland bijeen te brengen, en alle aanwezige kennis en energie te bundelen. En om met elkaar te bepalen wat er nodig is om de komende jaren bosuitbreiding echt van de grond te krijgen.

Webinars

Probos en Communicatiebureau de Lynx organiseerden hiervoor in januari en maart 2021 twee webinars:

 • Probos liet zien wat de lessen zijn uit het verleden van het bosuitbreidingsbeleid. Wat valt daarvan te leren voor de huidige opgave?
 • Provincie Groningen gaf aan hoe zij een kansenkaart voor bosuitbreiding en landschappelijke inpassing van bos en bomen opstelde voor de hele provincie, en gaat werken aan de uitvoering.
 • Deelnemers zetten op een rij
  • waar mogelijkheden liggen voor realisatie van meer bosareaal en wat er voor nodig is om uitbreiding te realiseren. Teo Wams (Natuurmonumenten), Hanneke van Ormondt (Urgenda) en Vincent Lokin (Coalitie Bos & Hout) gaven hun visie op deze vragen.
  • wat nieuwe en uitnodigende marktmodellen voor bosuitbreiding zijn.
  • welke regelgeving in de weg zit en hoe dat op te lossen is.
  • wat goede plekken zijn voor bosontwikkeling.
  • hoe de krachten van al lopende initiatieven te bundelen zijn om meer impact te hebben, en wat de meerwaarde van een community voor bosuitbreiding is.

Deze illustraties vat de uitkomsten van het start-webinar samen.

 

Tekening: Susan Klinkert

 

Volgende webinars

Via nieuwe webinars en ook fysieke bijeenkomsten, werken alle betrokkenen verder aan een strategie voor bosuitbreiding in Nederland en aan het verzamelen en delen van kennis daarvoor.

Aankondigingen van nieuwe webinars vindt u op deze website.

Zoek