Plantenlijsten voor voedselbos, begroting voor bosaanplant

Wat voor bos kun je aanplanten op jouw perceel? En welke kosten heb je dan mee te maken?  Om grondeigenaren te helpen met het beantwoorden van deze vragen is een tool ontwikkeld waarin je een recept en kostenoverzicht kunt opstellen dat past bij jouw situatie. In de voorbeeldrecepten gaat het vooral om voedselbos, maar het is ook mogelijk de tool te gebruiken van andere typen bos.

De tool is ontwikkeld in een samenwerkingsverband van The Plant, Stichting Voedselbosbouw Nederland, Communicatiebureau De Lynx en Stichting Probos. De basis van de tool zijn zes herkenbare, aantrekkelijke nieuwe voedselboslandschappen. Die kun je toespitsen op de grondsoort (zand, klei, veen, löss of lemig zand) en op de grondwaterstand in de winter.van jouw perceel.

Vervolgens krijg je inzicht in de bomen en struiken die je kan  aanplanten, de verwachte oogst in komende jaren en CO2-vastlegging. Als je inlogt in het systeem kun je de resultaten nog meer toesnijden op jouw situatie. Welke aanvangskosten heb je mee te maken, hoeveel pacht moet je betalen, welke kosten voor verzekering of belasting verwacht je?

Op deze manier kun je een reële begroting maken bij je plannen. Wil je extra uitleg over de tool? Bekijk dan deze video

Search