Let niet op de ‘rommel’, we doen dit voor de merel, vlinder, bij & hommel

Nieuwe actie: infobordjes voor in de ecologisch berm

Als je helemaal gewend bent geraakt aan strak beheerde bermen, met alleen maar gras, is het even wennen aan ecologisch beheerde bermen waar het gras langer wordt en waarin andere planten naar voren komen. Want veranderingen worden in het algemeen niet direct gewaardeerd door mensen.

Daarom is het goed om toe te lichten waarom het nodig is om die bermen anders te beheren. Het is geen mode- of luxeverschijnsel, door de afnemende biodiversiteit moeten we overal waar het maar even kan maatregelen nemen om de natuur te helpen in plaats van in te perken. Het is dan ook zinvol om deze toelichting bij ecologisch beheerde bermen te geven.

Om deze boodschap in het kort mee te geven aan ‘bermrecreanten’ heeft Stichting de Lynx bermbordjes gemaakt die door iedereen kunnen worden gedownload en in de bermen worden geplaatst. Er zijn verschillende varianten, rond en vierkant, geel, groen en blauw en met verschillende teksten. Kijk op de bermbordenpagina.

In Lochem kun je ze dit voorjaar gaan tegenkomen. LochemGroen gaat een serie bordjes aanmaken en op geschikte plekken laten landen.

 

(Foto: Rita van Biesbergen)

Zoek