Bundelen van burgerinitiatieven

Er zijn veel initiatieven voor bosuitbreiding. Dat varieert van Plan Boom (Natuur- en Milieufederaties) tot het Groenontwikkelfonds Brabant, en van Meer bomen Nu tot het 1,1 miljoenbomenplan van de provincie Overijssel. Een flink deel komt uit de samenleving, zoals Trees for all, Stukje Natuur en de Tiny Forests.  Het bundelen van initiatieven en de kennis die wordt opgedaan kan de impact vergroten. 

Het valt op dat veel initiatieven zelfstandig werken en dat er maar beperkt uitwisseling van kennis en ervaringen is. In het webinar over bosuitbreiding in maart 2021   werd duidelijk dat er kansen liggen als er meer onderlinge communicatie op gang komt. Floor Verdenius (o.a. actief in meerbomen.nu)  wil hier werk van gaan maken. Hij gaat contact leggen met een aantal initiatieven om dit verder te verkennen.

Coalitie Bos en Hout

Dat geeft hem bovendien voeding voor inbreng bij de Coalitie Bos en Hout, waar Floor Verdenius inmiddels bij is aangesloten. De Coalitie promoot bosuitbreiding en lobbyt hiervoor bij ministerie en provincies. Belangrijkste reden voor Floor om hier bij aan te sluiten is dat ook maatschappelijke initiatieven inbreng kunnen leveren in de coalitie, en die scherp kunnen houden.

Nader bericht over bundeling van initiatieven en acties Coalitie Bos en Hout volgen.

Meer weten? Neem contact op met Floor Verdenius 

 

Zoek