Blog: Meer bos is noodzaak, maar hoe organiseren we dat?

Bos

Meer bomen nu, Plan Boom, Stukje Natuur, de Bossenstrategie. Het ene na het andere initiatief voor extra boomaanplant in Nederland is het laatste jaar in mijn mailbox geland. Je zou denken dat het nu wel hard moet gaan met meer bos in Nederland. Helaas valt dat in de praktijk nogal tegen. Wat doen we er aan?

Sinds enige tijd ben ik aangehaakt bij een burgerinitiatief voor boomaanplant om klimaatverandering tegen te gaan. De initiatiefnemers hebben naar een Zwitsers onderzoek gekeken waarin is berekend dat er wereldwijd 1000 miljard bomen bij zouden moeten komen om het huidige teveel aan CO2 vast teleggen. Verhoudingsgewijs moet je dan in Nederland 260 miljoen bomen aanplanten. Afhankelijk van hoe je rekent is dat 80.000 of 500.000 hectare. De gedachte van de initiatiefnemers is simpel: dat moet gebeuren en hoe gaan we dat realiseren?

Bos

Initiatieven buitelen over elkaar

Bij het verdiepen in dit vraagstuk, kom je op interessante informatie. Want kijk alleen maar eens om je heen. De initiatieven voor meer boomaanplant volgen elkaar in rap tempo op. Plan Boom roept op om bomen aan te planten in eigen tuin en in plantsoenen. Meer bomen NU deelt 1 miljoen bomen uit. Bomen voor Koeien plant bomen op en langs weilanden, waar koeien, paarden en schapen op warme zomerdagen in de schaduw kunnen staan. En zo kunnen we nog even doorgaan.
In een eerste inventarisatie komen we op 40-50 initiatieven. Heel mooi, zou je dan denken, dan zal het wel opschieten. Nou dat valt in de praktijk nogal tegen. Het gaat om veel kleine initiatieven. Alleen de Bossenstrategie van de rijksoverheid rept over 37.000 hectare. Maar bij nadere studie blijkt dat een optelsom van reeds lopende initiatieven, aangevuld met een stuk wishfull thinking.

Meters maken

Het grote vraagstuk lijkt de beschikbaarheid van grond te zijn. Want de vraag naar grond in Nederland is groot. De grondprijs is niet voor niets flink gestegen in de laatste jaren. Het lijkt er dus op dat we een goed model moeten vinden waarmee grond voor bos goed rendeert. Want we kunnen lange principiële discussies voeren over de noodzaak van voedselproductie, maar als er bollenboer, boomteler of zonnepanelenboer langs komt, zijn er voldoende boeren opportunistisch genoeg om hun grond te verkopen en te verhuren. Pas als we een goed model hebben om veel hectares aan te kopen of grondeigenaren te interesseren om hun land vol te planten, kunnen we echt meters maken.

Rob Janmaat

Dit thema was onderwerp van gesprek in een webinar van Probos en Communicatiebureau de Lynx op 21 januari. U vindt het verslag hier. Als u wilt aanhaken bij het vervolg is dat mogelijk op deze pagina. 

Search