ROM3D en De Lynx slaan handen ineen voor democratische groene transitie

Ingenieursbureau ROM3D en Communicatiebureau de Lynx gaan dorpen helpen hun eigen transitie vorm te geven. De opgaven om te komen tot een energieneutrale samenleving zijn groot. Lokale energiecoöperaties doen op honderden plaatsen in Nederland hun best de transitie van onderaf en ten bate van de lokale gemeenschap vorm te geven. In 2021 worden er in het hele land Regionale Energie Strategieën opgeleverd, waarin afspraken staan over energiebesparing en duurzame energie opwek. Stichting de Lynx ondersteunt als ideële organisatie dit initiatief.

 

Snelheid geboden

De consequenties van de afspraken en huidige technologieën zijn een snelle aanleg van zonnevelden en plaatsing van windturbines. Commerciële partijen kunnen dit het snelst realiseren, maar wat betekent dat voor de lokale gemeenschap en het landschap? ROM3D en De Lynx geloven dat zij met hun expertise kunnen helpen de transitie een democratisch en maatschappelijk karakter te geven.

 

Mooi landschap

ROM3D helpt als ingenieursbureau de transitie naar een duurzame energie voorziening vorm te geven. De Lynx staat bekend als communicatiebureau voor het landelijk gebied. Beide bedrijven zijn idealistisch van aard, ze willen graag een steentje bijdragen aan het vormgeven van het (energie)landschap van de toekomst. Waarin biodiversiteit, sociale samenhang en landschappelijke inpassing de boventoon voert.

Waarom niet alle daken volleggen met zonnepanelen naast de beperkte inzet van zonnevelden? Waarom grootschalige windmolenparken als er ook dorpsmolens mogelijk zijn? En vooral: waarom de opbrengsten van de energieprojecten niet lokaal inzetten voor verfraaiing van het landschap, het vergroten van de biodiversiteit en het tegengaan van klimaatverandering? Met agro- en eco- zonneparken sla je twee vliegen in 1 klap, en door een toegankelijk energiepark zoals in Hengelo Gelderland komt er ook nog plek voor ontmoeting.

 

Burgers aan zet

ROM3D en De Lynx geloven dat zij burgerinitiatieven sneller kunnen laten werken. Ze hebben ervaring met tal van zulke initiatieven (ZutphenEnergie, Haarle energie, ValleiEnergie)  en hebben inmiddels geleerd waar de hobbels en de mogelijkheden liggen.

 

Neem contact op!

Dus: wil je ook dat jouw dorp zelf aan de gang gaat met duurzame energie? Aarzel niet en zoek contact met ons via t.ypma@delynx.nl / gabi.stoffelen@rom3d.nl. ROM3D en De Lynx werken in dit project met maatschappelijke tarieven en in specifieke gevallen op basis van no nocure no pay.

 

Search