Blog: Energie, biodiversiteit en landschap samen laten gaan

We staan voor een grote opgave om Nederland energieneutraal te maken. Dit doen we door energie te besparen en duurzame energie op te wekken, met zonnepanelen en windturbines. Er komen naar verwachting de komende jaren honderden windturbines op land bij, die allen gaan zorgen voor geluidsoverlast en horizonvervuiling. Met soms hevige protesten door omwonenden.

Maar wat als… we voedselbossen onder die windmolens denken? Dat dempt het geluid, het landschap wordt diverser -wat de aandacht van de molen afleidt- én er komen goede kansen voor versteviging van de biodiversiteit. In voedselbossen leven meer vlinders, insecten en vogels dan in menig natuurgebied, zo blijkt uit onderzoek.

Dat we niet alleen denken aan de opwek van duurzame energie, maar ook aan biodiversiteit is hard nodig. Momenteel is er nog maar 15 procent over van de soortenrijkdom die ons land ooit rijk was. Intensivering van de landbouw en verstedelijking zijn belangrijke oorzaken. Maar wat als.. we een deel van ons voedsel uit bossen gaan halen? Noten, bessen, vruchten en kruiden, paddestoelen, knollen, noem maar op.

Naar verwachting staan er binnen enkele jaren 2000 windmolens op land. Wat als.. daar 10 procent van wordt omzoomd door voedselbos? Dan betekent dat 200 voedselbossen erbij.

Uit literatuuronderzoek van Stichting de Lynx blijkt het meestal goed mogelijk binnen agrarische bestemmingen een voedselbos te planten, en kunnen windmolens en bos goed samengaan.

De combinatie van beide mogelijkheden kan helpen om:

  • Het draagvlak voor windturbines te vergroten
  • Biodiversiteitswinst te boeken
  • De lange termijn investering van voedselbossen te vergemakkelijken
  • Geluidshinder en slagschaduw te verzachten.

Van overheidswege zal het fenomeen ook worden aangemoedigd, aangezien het aansluit bij de natuurinclusieve samenleving die de provincies en het ministerie van LNV nastreven.

Deelnemende organisaties en financiering gezocht

Stichting de Lynx wil het project graag verder brengen en heeft al een proeflocatie voor ogen, met instemming van de grondeigenaar. Ze zoekt partners die mee willen helpen in de onderzoeks- en ontwikkelingsfase. Dit kan door middel van meewerken, en door middel van mee financieren. Heb je interesse in dit project wat impact kan maken? Mail dan naar tjitske.ypma@stichtingdelynx.nl

Search